Reise

Kva er NATURVIN? 

Er du lei av å ikkje forstå kva som ligg bak enkelte omgrep? Naturvin er kanskje eit dei?  

Fortvil ikkje, vi tek ein enkel, rask og informativ gjennomgang – og best av alt; eg gir deg mine favorittnaturvinar som du kan begynne med, anten du er ny eller rutta på området.  

Kva er NATURVIN? 

Next up: Germany

Er det tabu å vere dedikert? 

Når eg då får eit spørsmål om å reise fem dagar til Tyskland over ei helg, har eg ingen problem med å rydde kalenderen og reise. Dei avtalane som må følgjast opp legg eg til rette for. 

Next up: Germany

Vin med alder i...

Er vin med alder eit teikn på kvalitet? Jo eldre, dess betre?  

Ein skulle gjerne tru det, men sanninga er at ikkje all vin er laga for å lagrast. Faktisk er majoriteten laga for å konsumerast innan utgangen av det same året. Hovudsakleg er altså den vinen du kjøper på Vinmonopolet klar for å nytast med det same eller innan eit år.  

Vin med alder i...

Sauvignon blanc frå New Zealand

Ikkje alltid skal ein fremje dei mest populære flaskene, men også finne dei som blir sette i skuggen. Populariteten er ikkje nødvendigvis basert på kvalitet åleine, men snarare kven som skrik høgast.

Sauvignon blanc frå New Zealand

Sykkeltur rundt Lustrafjorden

Etter eit år i USA, eit halvår i Mexico og ei rekke reiser rundt om i store delar av verda, opna ein tur til Geiranger augo mine for Noreg. Eg var då guide for nokre amerikanske venner, og ein skulle tru at det var dei som var mest oppglødde av landskapet, men sannheita er at det var meg.

Sykkeltur rundt Lustrafjorden