Anniken England

Alle hjerters dag

Anniken England
Alle hjerters dag

Viste du at det i februar blir sendt ein million fleire SMS´ar i Noreg i dag enn andre dagar?

At det er berre på morsdagen det blir kjøpt fleire blomar? Og at sjokoladeprodusentane i Japan har halvparten av si årlege omsetning denne dagen. Tradisjon tru kjøper kvinnene sjokolade til sine mannlege kollegar på Valentinsdagen.

I følgje myta vart den romerske presten dømt til døden for blant anna å vie forfølgde kristne og soldatar i skjul som ikkje fekk lov til å gifte seg. Keisaren på den tida meinte at ugifte menn var betre soldatar. Den romerske presten, Valentin, skal ha gitt dei forelska para pergament hjerte som eit symbol på Guds kjærleik.

Valentin vart fengsla i Roma, der han fekk eit nært forhold til fangevoktarens dotter, Julia. Den 14.februar i år 273, dagen før Valentin vart henretta skreiv han eit avskjedsbrev der han uttrykka sin kjærleik til Julia. Etter henrettelsen planta Julia eit mandeltre i nærleiken av Valentins grav. Den dag i dag står det eit rosablomstrande mandeltreet fast som eit symbol på kjærleik. Til minne etter sin Sankt Valentin.

For nokre er dagen viktig, mens for andre går den forbi som ein anna dag. Det er inga tvil om at den har økonomiske motiv frå butikkane si side. Korleis bruker du dagen?

Av og til treng vi ein dag for å vie tankar til dei vi bryr oss om, kanskje dei noko fint til dei og uttrykke kva ein setter pris på med dei. Eg veit sjølv at det fort blir gløymt kvardagen noko som er dumt.

Om du vil sjå på stortromma, finn ei flaske med bobler og nyt den med den/dei utvalde.

Anbefalte bobler for anledninga:

  1. Pedregosa Reserva Clos De Blancs Brut Nature 2015, 141,90 kr

  2. Delorme Cremant de Bourgogne Blanc de Noirs Brut 2016, 169,90 kr

IMG-6498.JPG


If the gras looks greener on the other side…

Stop staring.
Stop comparing.

Stop complaining

and start watering the gas you`re standing on”